logo_batavus

PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter
Cykelhuset Fåglum behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar samt för att skapa en intresseprofil. Din profil används för att anpassa sidvisningar på våra webplatser i syfte att öka relevansen för dig. Personuppgifterna och intresseprofilen används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden.
För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller samt registrerar hur du navigerar på våra sidor och hur du använder våra tjänster. Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte längre ta emot mer information från Cykelhuset Fåglum genom att kontakta oss på info@faglum.se. Här kan du också välja att radera personuppgifter som används för de syften som beskrivits ovan och återkalla ditt samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter för dessa syften.
Om du inte har besökt Cykelhuset Fåglums hemsidor eller visat något intresse för informationen vi skickat dig inom loppet av de senaste 24 månaderna, kommer dina personuppgifter att bli raderade.
Cykelhuset Fåglum delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än underleverantörer till våra tjänster. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer.
Tveka inte att kontakta oss via info@faglum.se  om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur Cykelhuset Fåglum behandlar dina personuppgifter.
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Du har också rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter. Om du vill klaga på Cykelhuset Fåglums behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
 Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Cykelhuset Fåglums webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.
 
Cykelhuset Fåglum värnar om din integritet